Joomla!
 
Become a Partner
           รูปแบบการดำเนินธุรกิจของ SeedSoft นั้นเรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ อย่างต่อเนื่องด้วยความจริงใจและความตั้งใจจริงที่จะเห็นทุกธุรกิจ
จับมือเติบโตไปด้วยกัน จึงทำให้ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของ SeedSoft นั้น มีพันธมิตรนักลงทุนที่มองเห็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าและสั่งซื้อโปรแกรมแบบ OEM,
มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ กว่า 50 ร้าน, มีดีลเลอร์กว่า 200 ราย และมีนักพัฒนาโปรแกรมอิสระในโครงการ Developer กว่า 20 คน ทั่วประเทศ และ
"เรายังไม่หยุด ในการขยายฐานพันธมิตรทั้งในและนอกประเทศ" หากท่านใดสนใจที่จะเดินบนธุรกิจสายนี้ร่วมกัน เรามีความยินดีที่มีพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่ม
สามารถติดต่อ SeedSoft ได้ทุกวันทำการ
OEM Software
          OEM Software คือ รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมสำหรับบริษัทที่ต้องการสร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง ซึ่งจะประหยัดเวลาในการพัฒนาโปรแกรมและสามารถนำไปจำหน่ายต่อ เสมือนเป็นบริษัทที่พัฒนาโปรแกรมเองโดยตรง หรือนำเสนองานโปรเจคต่างๆ ได้ตามความต้องการ โดยลิขสิทธิ์เฉพาะนี้จะเป็นของลูกค้าที่สั่งซื้อแบบ OEM เท่านั้น สนใจขยายธุรกิจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขายและการตลาดของ SeedSoft ได้ทุกวันทำการ
Distribution Channel (ตัวแทนจำหน่าย)
          ตัวแทนจำหน่าย คือ ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้า IT ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ SeedSoft ในแต่ละจังหวัด โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ร้านตัวแทนจำหน่ายต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ www.seed-soft.com  มีสินค้าของ SeedSoft วางจำหน่ายพร้อมกับสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย เพื่อให้ลูกค้าหรือดีเลอร์ในจังหวัดนั้นๆ สามารถหาซื้อสินค้าได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
วิธีการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
ส่ง Email แจ้งความประสงค์ที่จะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยแนบรายละเอียดดังนี้

 • แบบฟอร์มการสมัครตัวแทนจำหน่าย/ดีลเลอร์
 • หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 90 วัน
 • สำเนาใบ ภ.พ. 20 หรือ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • ภาพถ่ายภายนอกร้าน 1 ภาพ (ให้เห็นตัวอาคารชัดเจน)
 • ภาพถ่ายหน้าร้าน 1 ภาพ (ให้เห็นป้ายหน้าร้านชัดเจน)
 • ภาพถ่ายภายในร้าน 1ภาพ


ส่งรายละเอียดพร้อมเอกสารทั้งหมดมาที่ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขายและการตลาดของ SeedSoft ได้ทุกวันทำการ เมื่อได้เอกสารครบถ้วนจะติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ
Dealer (ดีลเลอร์)
          ดีลเลอร์ คือ ลูกค้าที่รับวางระบบ Network หรือทำงานด้าน IT ที่ให้ความไว้วางใจใช้งานโปรแกรมของ SeedSoft อย่างต่อเนื่อง ซึ่งดีลเลอร์จะกระจายอยู่ทั่วประเทศ "ประโยชน์ของการสมัครเป็นดีลเลอร์ของ SeedSoft นั้นนอกจากสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ในราคาพิเศษแล้ว SeedSoft จะเป็นตัวกลางติดต่อหางานให้ดีลเลอร์ในแต่ละจังหวัด" เมื่อมีการติดต่อจากลูกค้า เช่น หอพัก, โรงแรม, ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่, หรือบริษัทต่างๆ
วิธีการสมัครเป็นดีลเลอร์
ส่ง Email แจ้งความประสงค์ที่จะสมัครเป็นดีลเลอร์ โดยแนบรายละเอียดดังนี้

 • แบบฟอร์มการสมัครตัวแทนจำหน่าย/ดีลเลอร์
 • หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 90 วัน
 • สำเนาใบ ภ.พ. 20 หรือ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม


ส่งรายละเอียดพร้อมเอกสารทั้งหมดมาที่ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขายและการตลาดของ SeedSoft ได้ทุกวันทำการ เมื่อได้เอกสารครบถ้วนจะติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ
Developer (นักพัฒนาโปรแกรม)
          Developer คือ โครงการที่ SeedSoft "เปิดโอกาสให้โปรแกรมเมอร์อิสระที่มีความฝันและอย่างแสดงฝีมือการพัฒนาโปรแกรม" สามารถร่วมงานกับ SeedSoft โดยเมื่อพัฒนาเสร็จแล้วสามารถฝากจำหน่ายเป็นฟังก์ชั่นพิเศษบนเว็บไซต์ www.seed-soft.com และสามารถนำไปเป็น Reference ในการสมัครงานต่อไป
 
 

 
ติดต่อสอบถาม
086-410-5076
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ปัญหาเกิดได้เสมอ และคุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเองเพียงโทร. "เปลี่ยนปัญหาของคุณให้เป็นปัญหาของเรา"
086-406-4361
จันทร์ - อาทิตย์ 09.00 น. - 18.00 น.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.